Μη τους αφήνετε να σας δουλεύουν. Θέλετε να μείνετε για πάντα Ζητιάνοι;

Μη τους αφήνετε να σας δουλεύουν. Θέλετε να μείνετε για πάντα Ζητιάνοι;

by Prof. Dr. G. Zouganelis

Mario Draghi normally in the today meeting of ECB has to decrease the collaterals of Greek Banks as Standard & Poor's and other Ratings Services cut Greek Bank ratings to Selective Default.

An outright suspension of Greece would effectively put the banking system into immediate resolution and the country would be a step closer to Eurozone exit. All outstanding Greek bank ELA liquidity (and hence deposits) would become immediately due and payable to the Bank of Greece (bail-in).

As there is no formal way to expel Greece from the Euro, an economic and financial collapse of Greece is what the Troika and ECB have left as a negotiating card. Greece still has a Euro printing press which can print notes of 20 euro. This solution does not look to be used before the solution of IOU’s but nobody can be sure if this happens. It is interesting, that NO Greek mass media ever mentioned the existence of the Euro printing Press.

Why the Red Lobby of Drachma from London never mentioned about the Euro printing press facility?

In case, of a bad decision of ECB, Greece can decide to take direct control of the financial system against to permit a bail-in. In a second step can create euros without the permission of ECB. In this case, the Director of Bank of Greece will be substituted with another person and Bank of Greece will be requistioning for several months. These steps would have to be accompanied by an appeal of Greece to the European Court: both to assert legality under crisis provisions of the Lisbon Treaty, and to sue the ECB for alleged "dereliction" of its treaty duty to maintain financial stability.

As I said yesterday, Greece has to vote some new laws ASAP in the Greek Parliament to “protect” the deposits of Greek banks before Mario Draghi will announce something. After Draghi’s announcements it will be very late. Greek Economic Minister has to move fast.

Normally a new Prime Minister should decide who will negotiate with the lenders. As I said, Tsipras, Samaras and all the others cannot share the cards anymore. They are dead meat.

In my oppinion, Greek Lodges have made a lot of mistakes by pushing the inappropriate brotherhood of Acharnon at key positions in society, politics, mass media, research and development.

Ship owners is the wallet but some others are for sure behind the macroeconomic paramorphosis of Greek economy. How else to explain this unbelievable fascistic and racist behavior of brothers Bobolas, Vardinoyannis and Alafuzos owned TV and Radio Stations to specific ideas and politics? These stations have no level to be the filters of Greek Society.

There is no freedom of speech in Greece but mostly there is no respect to the people. The above smass media react like environmental pollution. They make brain wash without the citizens to understand it. Result is failed people, failed government and finally failed state.

Few hours after the resignation of Samaras, Skai channel of Alafuzos “preannounced” first the new leader of New Democracy. This situation explains why all the lazy bees are there. It is not dificult to understand what there is behind.

Skai and Mega Channel for long time now do not present anything as it is. Why the government permits them to offer this dust of information to Greek citizens? Because they are together at night. The Tsipras government one month before referendum lent money to Skai Channel… Great!

Everybody will receive what he gives. This is the law of Nature, the law of God.

This supreme shit situation of Greece at every level means that the negotiation group of Greek government with lenders will result to one more tragedy for Greece. There is no written rule to exchange shit with money and bankers all over the world know that.

What somebody expects, if government will send a company of shit to negotiate with lenders? Government will receive shit. Because with shit only shit can be made. I smell it already.

Pure Greece, how rich you can be without this unfaithful and totally useless “men” to lead you from infront or from behind. I am sorry.

G.Z.

image[2]_thumb_thumb[1]_thumb[1][3][1]

by Prof. Dr. G. Zouganelis

Technical analysis recommends that now is the correct time to BUY euro.

Game with Greece is Over. Νοw Greece will play games in the toilet with Varoufakis and his alien friends together with the 3 millions of migrants who live in Greece. Everybody inside toilet will sing Dalaras songs. Ship owners will still not pay taxes. What a great future for Greece…

Greece is in the way out of Eurozone.  France is used as the last  or future contact with the government. The message delivery boy is Mr. Hollande…

Greece says bye-bye to civilization and welcomes China.

The Red Lobby of Drachma from London won, with the help of owners of TV stations who come in and out of jail, because they ought money, they are the same who destroyed Greece by helping Andreas Papandreou to be elected. Who was behind that. The same stuff.

Greece returns 50 years in the past. Eurozone steps up without Greece and the games of USA which G. Papandreou knows very well. The referendum was a big win for Germany.

Russian pipes will remain outside Eurozone even if they pass through Greece! Ship owners won, they will not pay taxes! Greece will still belong to them. Pure Greeks…

A theory which cannot be applied is a bad theory. This is what Varoufakis and his alien friends can not understand.

I expect that Varoufakis will be out of frame soon as euro this morning did not react the way the government of traitors expected. Only a traitor could do so many things so badly as the members of the last government.

There was once a nation and they made it scramble. But even if Varoufakis will be out of frame (one more trick), it will not help the situation as the other part is not idiots as Greek politicians and their bosses believe.

The resignation of Samaras should be followed by the resignation of Tsipras. Dead meat both.

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

by Prof. Dr. G. Zouganelis

The Lobby of Drachma with center in London and the assistance of some Greek TV stations, with owners who visit many times the jail because they ought money, helped Tsipras and his alien friends to return the country 50 years in the past in few hours.

Grexit is very close. The people in Greece cannot understand the situation and Mr.Tsipras continuously lies to them.

The proposal of Eurozone asking the ship owners of Greece to pay tax does not exist any more.

The stupidity of newer Greeks is proverbial. One more example. The safe-boxes in banks could not be touched the same time they enjoyed the win of “NO” (to “what” is not clear) out of Greek Parliament close to Acharnon Street! It is not funny. 67% of the people are under the normal line and the collection of votes is questionable for many years now. I have interest t see the movement of the markets today. Maybe to be idiot is not a problem The problem could be on the top…

In this situation, why Eurozone to support further Greece? There is no communication at many levels. Politically and geostrategically Germany won. Greek politicians cannot get it and I cannot explain it. They have interest only in votes. Accidentally Greeks are far away from the real game.

IOY ( I Ought You) is the next step for Greece in the road to return in other currency. The problem is that Greeks cannot understand that they are victims of the government and not winners. They cannot remember. Logic needs memory not stomach.

I did not support YES neither NO as the referendum was useless to the real needs of Greece. Referendum was good only for the Lobby of Drachma with center in London and the Government of Lies of Mr.Tsipras. Everything will go faster now.

With this symbolic message In the picture one famous Greek actor and member of SYRIZA gives the following message to Mr. Schulz:

“Many Kisses from Greece Dear Asshole”.

WoW!!! With this message Mr.Tsipras will go to Eurozone to make negotiations. Funny.

Why to spend money in travelling? The Game is Over. The Theater of Mr.Tsipras is meaningless. I remind that there are no guarantees for deposits in Greek banks.

by Prof. Dr. G. Zouganelis

The easy answer is, “Go to the bank and Ask few of your Money”. If you cannot get, then the rest is theory.

The Lobby of Drachma transferred all its money out of Greece long time now. Capital controls should exist the last months and to do not be applied only during the last days.

Deposit Guarantees Schemes for EU member states are described by the Directive 94/19/EC and the newer one 2014/49/EC. In the last one there is an important correction, with title “Correction to Directive 2014/49/EC”, which changes date “July 4th of 2019” to “July 4th of 2015” p.172, article 21 in Directive 2014/49/EC.

The article 21 says:

Article 21: Repeal

 • Directive 94/19/EC as amended by the Directives listed in Annex II is repealed with effect from 4 July 2019 4 July 2015 without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limits for transposition into national law and the dates of application of the Directives set out in Annex II.
 • References to the repealed Directives shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex III.

After the correction, Article 21 recommends to member states to make National Law the new Directive 2014/49/EC as after July 4th 2015 the older Directive 2014/49/EC is repealed. Greece has not made this step yet as the old Directive finished one day before the today referendum. This is a big problem which shows that in this moment there are no guarantees for the deposits in Greek Banks.

It is easy to imagine the existence of an interweaving relation and that Mr.Tsipras has a role in that with the help of what is named in Greece as “Lobby of Drachma” with center in London.

In Directive 2014/59/EC the bail-in procedure is described. Pireos Bank has a nice reference on that. The bail-in is used to restore the long-term viability of the institutions. It is interesting to read to two articles from the Directive 2014/59/E

 • (68): In order to ensure that resolution authorities have the necessary flexibility to allocate losses to creditors in a range of circumstances, it is appropriate that those authorities be able to apply the bail-in tool both where the objective is to resolve the failing institution as a going concern if there is a realistic prospect that the institution’s viability may be restored, and where systemically important services are transferred to a bridge institution and the residual part of the institution ceases to operate and is wound up. [Good and Bad Bank].
 • (71): As the protection of covered depositors is one of the most important objectives of resolution, covered deposits should not be subject to the exercise of the bail-in tool. The deposit guarantee scheme should, however, contribute to funding the resolution process by absorbing losses to the extent of the net losses that it would have had to suffer after compensating depositors in normal insolvency proceedings. The exercise of the bail-in powers would ensure that depositors continue to have access to their deposits up to at least the coverage level which is the main reason why the deposit guarantee schemes have been established. Not providing for the involvement of those schemes in such cases would constitute an unfair advantage with respect to the rest of creditors which would be subject to the exercise of the powers by the resolution authority.

As you can see, if there is not guarantee scheme the losses will be paid by the “investors”. If it exists some part will be paid.  For this reason I recommend Greek Government to move immediately to vote appropriate laws in parliament as soon as possible, even tomorrow.

Of course some people could expect that ECB will pay back their lost deposits because of the red loans. I expect that the next victim of this allien made government will be the safe boxes of the banks.

FT mentioned about a lower limit level on 8000 euro (if bail-in). This number is related with the number 8% of 100,000 euro, which is another story…

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

by Prof. Dr. G. Zouganelis

Greek citizens are not informed by political system on its agreements in many things. I will present you some significant points. More will follow in new articles.

a) In case Greece will not pay back its IMF loans, EFSF mechanism has to do it. This event will happen after IMF will take at most public property of Greece, SWAPS based on income of public companies and large or movable private properties. So, it is important Greek Parliament to change some things. I cannot explain.

Extension of ELA mechanism cannot exist without political agreement. I expect that the liquidity of Greek banks will further decrease next week whatever it means.

The program of ELA for Greece has been completed on June 30th of 2015 together with the program. The upper limit of ELA was defined at 89 billions on 2010 and has been surpassed already.

I do not think that Mr.Draghi would like to move against the law of EU to “reconstruct” old ELA to find money for Greece. Of course he can use another mechanism to offer money to Greece but he needs a political decision, which does not exist. Agreement in 48 hours cannot exist.

b) In this bad situation China, Russia and other countries will possibly ask to buy islands in Aegean sea in “exchange of money for food”.

If you ask me, “why” and “why now” the referendum. I will answer, “you will see next week” or “if you take out the referendum which is mean less by definition, what will remain”?

c) Tradition of IMF and before its entrance to manipulate a country’s debt, is to make a 40% discount of it. Such thing never happen with Greek debt because Eurozone did not agreed. The reason was that Greek Governments did not accept to make reforms asked, like now. The problem of no taxation by all Greek governments of ship owners is always a problem in all negotiations of Greece with lenders.

All above never mentioned in Greek mass media this way, so clearly and especially by Professors of Economics. Mr. Tsipras still did not take care of account owners with “zero” accounts in Lagarde list. It is expected, as he is part of the problem together with Samaras.

d) There is also another part of the problem. The lobby of drachma. Its origin looks to be in London and in London is the center of many Greek ship owners. Some TV stations in Greece give ”home” to supporters of drachma to blackmail Germany. It is stupid. But they cannot get it.

e) In Greece, each oligarch has his own part to play his own political game with the herlp of his own TV station etc. In every country this situation exist but in Greece the wins of productivity go mostly to specific direction and at specific hands.

f) The people of Lodges remain a separate race in Greece, which always has money to live well. The rest of the people remain in the “just looking” position. I wonder if the next days they will meet to exchange ideas… Oh my God.

by Prof. Dr. G. Zouganelis

I do not support existed political system. It is totally rubbish. But I support democracy. You can not have a fair and representative result from this Sunday referendum having a bad time sharing of YES against NO supporters in all presentations during the day from the large TV stations of the above mentioned owners. I personally verify this situation. Only a blind cannot observe it. Where is EU now and its mechanisms? What does it mean that?

Normally National Council of Radio Television of Greece (ΕΣΡ) should check continuously the timesharing which should be 50-50 between YES and NO. I wonder why this does not happen. Greece is a failed state and this situation is just one more proof.

Maybe Eurozone members should speak only with the owners of these TV stations against Greek government. Tax to ship owners is a very painful problem for them and New Democracy is more friendly.

In the following video Mr.Feles member of SYRIZA and Greek elected makes noise on this bad situation on one of the above channels owned by Bobolas. I personally recognize as very bad the behavior of the two journalists who speak to Mr. Feles with inappropriate manner. and the logic of boss Terrible situation. As you can see in the video, between the three invited persons, one is a family person of Mr. Vardinoyannis (ex minister of tourism) and the other an ex stuff of the company to which MEGA channel belongs, an ex journalist and now politician. It is disgusting. It is not only the journalists of this video who behave badly to politicians elected. This situations is like a fashion in Greek mass media.

I will add also, that officially a web site of government should have a copy of  the agreement relative to the Sunday referendum and everybody to have the chance to read it. Also the agreement should be published (translated in Greek) in all newspapers. My feeling is that this never happen because the tax of ship owners is mentioned inside.

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

by Prof. Dr. G. Zouganelis

Sometimes I am thinking if Greek politicians are idiots, just idiots or traitors. Who cares anymore? The Game is Over. Greece will return to drachma or other currency one way or the other. It is a failed state. You forgot it.

How Eurozone and ECB can make more loans to Greece without agreement signed? Mr. Tsipras promises everyday  to Greeks that he will have an agreement with Eurozone in 48 hours! Wow!!! Is he funny or sick?

Greece runs out of time and he is “happy”. He lives in the world of dreams. His dreams…

Mr. Tsipras is a person who cannot have even simple answers to simple questions. Do not imagine that the other politicians have a better health. Another problem is that Greek journalists cannot make to all of them even simpler questions. They also have no level. Maybe a health problem also. It must be a reason why Greek journalists names found in Lagarde’s List. Many journalists found with millions of euro, something which is not explained as income from their work. Justice in Greece is blind.

Justice in Greece is out of order. Tax system remains bad. The last years almost nothing has changed. Greek oligarchs became richer. In a new agreement of Greece with Eurozone the tax to ship owners is not expected to exist. This tax is billions of euro. Can you imagine how unfair is this situation for the rest of the Greeks?

Mr.Varoufakis tried to do what Mr.Papadimos of Trilateral did not when he signed the rules of Financial Pact of Eurozone. By that, Greece has to stay practically for ever under European administration as Debt/GDP will remain over the limit and production and R&D High Rank Technocrats remain out of Greece. Varoufakis did something correct at the wrong time. Who can guarantee that he will not repeat it?

Lodge persons is another major problem of Greece. These people without appropriate credibility take positions in the society without to have the ability to manage their projects except to sign at the correct time. Can you imagine a seismologist to be member of Directors Council in Military Industry? Can you Imagine an actor to be Manager of Hospital? All the Greek political system is rubbish.

Greece could not pay IMF in earlier time in order to bring on the table the viability of debt for negotiations, when there was time. The strategy of Varoufakis became a  tragedy of Greece. The health of Tsipras and Samaras is a big problem.

Low productivity you can find at every level of the society. In Greek mass media which continuously take loans without return an army of people of no production is concentrated.Try to imagine i.e. 6-7 persons in Greek TV to explain what Jean-Claude Juncker said in one phrase…! The Game is Over for Greece but even now most of the people are dreamed.

Do you know how many times for many years I wrote articles in Greek in this blog relative to the for coming debt? Do you know how many times I wrote about the low production and low volume of exports of Greece? These things and the tax of ship owners is red flag for the mass media of ship owners. A solution based only on loans and bad investments cannot help the development of Greece. After this week, many people will listen.

by Prof. Dr. G. Zouganelis

It was really disgusting to hear Mr. Tsakalotos Alternate Foreign Minister for International Economic Relations early in the morning having one more strange and out of sense proposal presented in one of the many mass media which belong to ship owners who do not pay taxes, that Mr.Draghi President of ECB can support Greek Banks with liquidity after Sunday referendum (what ever will be the result) and that Mr. Draghi will not proceed by doing that to bail-in of their deposits.

Mr. Tsakalotos said that Mr. Draghi can decrease the level of guarantees of the old ELA capitals given to the banks in a lower level and the extra money created by this abnormal way to be used to increase for some days the liquidity of the Greek Banks. One more childish idea…

I find this proposal out of sense as ELA program has been completed and there is not any agreement on the table. What a headache? What unluckiness for Greece to have such politicians the wrong time at the wrong position. Even though what Mr.Tsakalotos said was possible, I expect that Mr.Draghi will do the opposite with result a bail-in (independently of the result f referendum). The minister did not say that Tsipras government succeeded to increase guarantees in any new agreement…

Prime Minister Tsipras said yesterday in mass media, that in the two days (of death) after referendum Greece and Eurozone can come in agreement and everything will return back in normal life. He knows that this event will never happen. So, bail-in looks to be “on the road” next week, as time to change things is limited in very few days.

Mr. Tsakalotos forgot to make statements on taxation of ship owners, on loss of production of Greece, on spread of European resources to unproductive projects for years, on energy issues future cost and a plan B, if everything will go wrong.

I do not expect anything from existed political system and its suggestions or selections. If Mr. Schulz had in his mind Mr. Papadimos when he spoke about the need for a government with technocrats, it is better to forget it. Greece needs R&D not “money blending”. Mr. Papadimos is a “dead meat” for Greeks.

Personally, I am available to lead the project Greece inside Eurozone as much problems have to do only with Greece. This project need a high rank technocrat who can combine many abilities, sense of rules, normal behavior, life experience but mostly a specialist in development., someone to create projects for fast run.

I am not sure, if after the wrong behavior of Tsipras government in negotiations the last 5 months, Eurozone can negotiate productively. The unreliable promises of Tsipras before elections, the tons of childish proposals of Varoufakis to Eurozone and the late time of referendum do not offer any chance to lead to a normal situation.

// Please read and my previous articles.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

by Prof. Dr. G. Zouganelis

During conversations of Greek Government of Mr.Tsipras with European Commission which will start from this Monday, Greek banks will not be able to open. I expect this situation to happen independently of the result of the Sunday Referendum. It will be a mistake to do not focus to the fact that time limits will rule the expectations of Greeks from Eurozone.

I expect 3 possible scenarios:

 1. Bail-in which will be the next step of this predefined road from 2010, if Greece will remain in Eurozone. A return to drachma or other currency cannot be a reason for bail-in, as it will create further instability. Resources from ELA mechanism cannot categorized under other kind of bank “investments” or deposits of citizens.
 2. Use of plastic money (using cards loaded with units monthly for internal exchanges) together with euro. This situation in the good scenario can be controlled by ECB
 3. The bankrupt of banks towards a new “Βank of Development” using even the existed structure. By doing that resources will be created with new debt using as guarantee remained property of Greece or SWAPS. In this bank it is possible to see the Chinese Bank of Development (through that Germany, France, UK etc.) and ship owners of Greece capitals.

I expect that Greece gradually will shift to a New Currency and that will stay inside EU. If Greece will move out European Union, China and Ship Owners of Greece, who do not pay tax will move to other Eurozone countries to continue their connected business i.e. Italy or Cyprus, where they will not pay taxes. Of course, with a Prime Minister with clever trading “manners” they will be very happy to return back and kindly pay their taxes and be good citizens.

Ship Owners of Greece is part of the problem of Greece, starting from the time of entrance off Greece in Eurozone. They made that time the first Greek Statistics big event. Their capital which is not controlled in EU increased the GDP of Greece technically and gave it a hand to be member of Eurozone. During last months their capitals flied out from Greece and made Greek Debt non viable. Their tax corresponds in billions of euro per year.

Large capital flow can create big trouble to economies of small countries. Capital flow control should exist long time ago in Greece at different levels of its economy.

During last conversations of Greece with Eurozone members, countries like Germany and many others including the “bad” IMF asked Greek Government to increase the taxes of ship owners (they construct ships in China but not in Greece!) and abolish their privileges collected during the years with the help of politicians. The previous government of New Democracy in order to do not increase the taxes of ship owners created too much noise to IMF stuff including Mr.Tomsen and Madam Lagarde using Greek propaganda controlled by ship owners who own the most of mass media. Dr.Schäuble and Mrs. Merkel are still targets of this problem. Even Jean – Claud Juncker and Jeroen Dijsselbloem are targets in this unknown to some of the international mass media fight behind the doors. Strange (not to me) remains the behavior of France which supports ship owners against Greek citizens. Ship owners tax is the problem and François Hollande knows that. Who asks him to support them, someone I know?

To understand the relation between governments and ship owners I will tell you one of many examples. Greek army constructed a technical river at Western Thrace for “defense” reasons, but having in mind to use it for LNG transfer from Aegean Sea to Bulgaria. Mr.Tsipras government continues this policy. If you check his last proposal to Eurozone, you will find that he asks for construction of roads. To transfer what? Greek Products? Even potatoes are imported in Greece. Many Greeks know the target for the money for this kind of projects supported by European Investment Bank. One more “black hole”  for money in EU.

I do not expect to see the taxation of ship owners in any future agreement. It will disappear… Bankers and Mariners.

The viability of Greek Debt can change if all Greeks pay fairly their taxes. Of course bad taxations is not the only factor which can solve the economy problems of Greece. The bigger problem of Greece is the loss of production and exports, the spread of European resources to non productive projects (I can write a book on that).

The critical question is, who can treat correctly and fast an agreement with Eurozone members. I cannot see somebody around me. There is no appropriate level in Greece. It is not strange that German politicians cannot find correct politicians to negotiate. The problem is very deep in the society.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Η γραφικότητά τους και το διαχρονικό έγκλημα που έχουν κάνει φαίνεται. Το ζείτε.

Bασιλεύουν τα μηδενικά. Επιπλέουν οι φελοί. Σπάστε τις αλυσίδες σας.

Αρχίζει ένας άλλος κύκλος. Αυτός θα πονέσει.

Ο κύκλος αυτού του ιστολογίου έκλεισε με το πρώτο άρθρο που έγραψα, την Παρασκευή 9 Οκτ 2009. Διαβάστε το εδώ.

Aν δεν γίνει το σωστό, πόσο χρόνο δίνετε στους επόμενους; Θα μπορέσουν να αντέξουν οι επόμενοι τη κριτική μου;

Νομίζετε ότι υπάρχει επίπεδο να αντιληφθούν ακόμη και σε τίτλους το βάθος της αντίληψης και της πραγματικότητας τα οποία εγώ προσλαμβάνω; Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τους έχω βαθμολογήσει. Τώρα τους ξέρω.

Ποιούς νομίζετε ότι χρειάζεται η χώρα; Τους επίγονους, τους εγκάθετους ή τους διανοητικά καθυστερημένους;

Δεν τους περνάει. Χαμογελάστε. Η σειρά μας…

Η Ελλάδα δικαιούται να διοικηθεί μια φορά σωστά.

Η χρεοκοπία δεν είναι μόνο οικονομική είναι και πνευματική και η πνευματική χρεοκοπία έφερε την τεχνική στη πράξη. Σημαίνει ότι υπάρχουν λάθη στη θεωρία, ότι κάτι δεν γίνεται αντιληπτό με αποτέλεσμα την διανοητική καθυστέρηση σε όλα τα επίπεδα.

Δεν σας τα έχουν μάθει καλά.

Είναι πολλά που δεν γνωρίζετε σωστά και το χρόνο σας τον χάνετε ακούγοντας την απόλυτη ηλιθιότητα στα ΜΜΕ της διαπλοκής απο γατάκια που έχουν ηθική το κέρδος και την απόλυτη ένδοια που προκύπτει απο τη φορά πρός το λάθος.

Το λάδι έχει χυθεί σε λάθος κεφάλια στην Ελλάδα. Θα το ξεπλύνω

“Οι Τράπεζες μία μία θα κλείνουν. Στο τέλος δύο μαζί”.

Ξέρετε από πότε τo έχω πεί αυτό; Διαβάστε τις παλαιές συνεντεύξεις μου, αυτές που απέκρυψαν αυτοί με τις μηδενικές καταθέσεις στη Λίστα Lagarde (χωρίς να έχουν το δικαίωμα) για να βγάλουν το Σκατό που είναι σήμερα στην εξουσία και το Βόθρο που το ανέβασε και επιμένει. Είναι καιρός να φεύγουν για Γαλλία… Είπα Γαλλία και κάτι θυμήθηκα.

Aν υπάρξει ΝΑΙ στο δημοψήφισμα δεν θα γυρίσει η Ελλάδα στη δραχμή;

Εξυβρίζοντας τους εταίρους μπορείς μετά να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι μαζί τους και να κάνεις διαπραγμάτευση; Πού τα έχουν μάθει αυτά; Συνεπώς, ξέρουν τί κάνουν. ¨Ηξεραν τί κάνουν. Και είναι όλοι συνέχεια των προηγουμένων.

Μη έχοντας προτάσεις και μή όντας σε επίπεδο να αντιληφθούν το σήμερα, τη τεχνολογία, τη κοινωνία και τις εξελίξεις δηλαδή μη μπορώντας να επικοινωνήσουν μπορεί οι σημερινοί πολιτικοί να επιδιώξουν, να βρούν ή ακόμη και να επιβάλλουν λύσεις; Εγώ μπορώ όχι όμως με σκοπό να ρίξω τους άλλους για να κερδίσουν κάτι ολιγάρχες στην Ελλάδα.

“Να κάνουν ένα βήμα πίσω όλοι”. To λέω σαν συμβουλή και  όχι απο αδυναμία ή απο ανωριμότητα.

Επι 5 μήνες ακολούθησαν λάθος δρόμο για τη χώρα στη κυβέρνηση και ξαφνικά θα βρούν τον σωστό; 

Τυγχάνει να ξέρω και Θεωρία πιθανοτήτων (η Game Theory είναι ένα κεφάλαιό της). Οι πιθανότητες λένε πώς ότι και να προκύψει απο αυτή τη κυβέρνηση θα είναι σε λάθος δρόμο. Λένε όμως και κάτι άλλο, ότι όσοι εκπροσωπούν το Χτές δεν έχουν Αύριο. Λένε και κάτι άλλο, ότι ξέρω περισσότερα απο τους Δασκάλους τους. Για το λόγο αυτό λέω πολλές φορές “μη κάθεται κανείς στη καρέκλα μου”. To δικαιούμαι. Ελευθερία σημαίνει όχι πρωτόκολλα, όχι κανόνες. Τάξη δεν σημαίνει συντήρηση σημαίνει αρμονία, σημαίνει δέσιμο, σημαίνει ομόνοια. Oμόνοια σημαίνει ισχύς. Αυτό που δεν έχετε.

Δεν σας μίλησα για να φύγω. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Μπορώ να τον κάνω εύκολο. Μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα όμως.

Δεν μπορώ να αφήσω να γίνει άλλο λάθος πλέον απο καμμιά μεριά. Αυτό αφορά και την ευρωζώνη. Αυτό λέω κάθε μέρα στον εαυτό μου. Είναι συνεισφορά στο εμείς. Το εμείς για να γίνει εγώ πρέπει και εσείς να προσπαθήσετε. Στο κόσμο αυτό δεν μπορεί κανείς να σωθεί μόνος του.

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Απο κοντά μπορεί να στραβωθείς και να χάσεις το φώς σου…

Στη ΝΔ όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ οι σχέσεις με τους εφοπλιστές είναι καλή καθώς Δελφίνοι και Αρχηγοί θέλουν στήριξη.

Μιλιά στη Βουλή για τη φοροδοτικότητα του μέτρου για φορολόγηση εφοπλιστών

Αριστερά των Εφοπλιστών.

Δελφίνι Δελφινάκι και Νέο Κομματάκι…

Δεξιά των Εφοπλιστών

Στην Ιαπωνία οι εφοπλιστικές εταιρείες φτειάχνουν τα πλοία τους εκεί και πληρώνουν φόρο 30% όπως όλες οι εταιρείες. Δεν ζητάνε ειδική περιποίηση ούτε το παίζουν μάγκες, ούτε ελέγχουν τα ΜΜΕ.

25% είναι η φορολόγηση των εφοπλιστών στη Κίνα.  Ούτε εδώ ζητούν ειδική περιποίηση. Και ανταποδίδουν στις χώρες που τους φιλοξενούν και φορολογούνται όπως όλοι.

Αντίθετα στην Ελλάδα,

 1. τα πλοία τους τα φτειάχνουν στη Κίνα.
 2. Eπιμένουν στο LNG γιατί θέλουν να πουλάνε στην Ελλάδα και να κονομάνε απο τα μεταφορικά.
 3. Έχουν κάθε λόγο για να μη θέλουν τη διέλευση αγωγών απο εδώ.
 4. Έχουν κάθε λόγο να παίζουν το παιγνίδι των Αράβων και των Τούρκων για να μη επιτρέπουν την έρευνα υδρογονανθράκων.
 5. Έχουν κάθε λόγο να θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα απο το ευρώ για να μη χάσουν τα προνόμια τους.
 6. Αυτοί έβαλαν την Ελλάδα στο ευρώ επι Σημίτη ανεβάζοντας το ΑΕΠ της και αυτοί την έβγαλαν παίρνοντας τα λεφτά τους και δρόμο, φέρνοντας τη χώρα σε κατάσταση ασφυξίας και ζητώντας επιλέον δάνεια απο τους “ναζιστές” Γερμανούς για να γίνει το χρέος της βιώσιμο
 7. Αυτοί ζήτησαν διάνοιξη του Αξιού και γα το χατήρι τους έκανε ο στρατός την τάφρο του Έβρου δωρεάν με βάθος 7 μέτρα για να μεταφέρουν με τις μαούνες τους LNG ενώ οι αγωγοί συμφέρουν περισσότερο και κατεβάζουν το κόστος. Με την ιδέα αυτή που στηρίχτηκε και απο τα αντεθνικά Λαγούμια μπήκε σε κίνδυνο η οριοθέτηση της Ελληνικής ΑΟΖ.
 8. Αυτοί έφεραν και τους Κινέζουν στο Πειραιά για να κάνουν δουλίτσες με τις μεταφορές
 9. Αυτοί κερδίζουν περίπου ένα ευρώ στο λίτρο απο καθε λιτρο βενζίνης
 10. Αυτοί θέλουν τα διεθνή ύδατα της Ελλάδας να μη γίνουν 12 νμ για να μη γίνονται έλεγχοι. Στα 6νμ ένα πλοίο αν κάνει δουλίτσες με LNG όπως κάποια περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη δεν θα πληρώνει φόρους. Το ίδιο αφορά και τις ανακηρύξεις οικοπέδων στα διεθνή ύδατα για υδρογονάνθρακες
 11. Οι επιχειρήσεις επεκτείνονται και αλλού στις οποίες μάλλον δεν πληρώνουν φόρους π.χ. ξενοδοχεία. Ένας εφοπλιστής ας πούμε που κάνει business με φυσικό αέριο δεν πληρώνει ΦΠΑ. Καταλάβετε ποιοί κερδίζουν τα λεφτά απο τη ΔΕΗ και πόσα θα κερδίζουν οι εφοπλσιτές αν αγοράσουν τα δικαιώματα των αγωγών στην Ελλάδα (αν ποτέ γίνουν).
 12. Να μη ξεχνάμε και το μη φορολογούμενο ναυτιλιακό πετρέλαιο.
 13. Ειδικές τιμές στη μισή τιμή αποπλήρωσαν τα κόκκινα δάνεια που είχαν σε τράπεζες
 14. Να μη ξεχνάμε ότι όλα τα ΜΜΕ είναι εφοπλιστικά δεόντως.
 15. Ότι η Αγγλία έχει ανάλογο πρόβλημα και ετοιμάζεται να τους φορολογήσει.
 16. Ναυτιλιακές στη Γερμανία αγοράζουν. Στην Ελλάδα τίποτα. Εϊναι εδώ για το Πρωτάθλημα και το κυριότερο, δεν θέλουν να χάσουν την ανταγωνιστικόtητα τους. Έτσι λένε. Οι άλλοι επιχειρηματίες δεν έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικόητας; Aυτούς δεν τους έκανε μάνα; Τους περνούν για μα…κες;
 17. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος το φυσικό της αέριο θα το πουλάει στην Αίγυπτο, όπου θα γίνεται LNG και μετά θα εισάγεται στην Μπορδελλάδα.
 18. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβλήθηκε η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου απο το Ισραήλ και Κύπρο στη Κρήτη
 19. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πόλεμος σε Γιουγκοσλαβία και Συρία έγινε για τα κοιτάσματα και για να ελεγχθούν μελλοντικά οι δρόμοι μεταφοράς της ενέργειας. Το Ιράν έχει μπεί στη Συρία και θα στήσει τερματικό στα παράλια για να πηγαίνουν οι εφοπλιστές να μεταφέρουν. Θα το μεταφέρου για 0.5 τουλάχιστο το λίτρο.
 20. Διευρωτηθήκατε ποτέ γιατί τα αυτοκίνητα στην Ιαπωνία κάνουν service κάθε δύο χρόνια ενώ στην Ελλάδα με τα σκατολάδια κάθε τόσο θέλουν άλλαγμα;
 21. Τα μέτρα ασφαλείας στα ΕΛΠΕ σε τι επίπεδο είναι; Έβαλαν και εκεί τα Λαγούμια τον κατάλληλο. Αποτέλεσμα κάηκαν 4 άνθρωποι και τα ΜΜΕ μόκο.
 22. Δεν θα πώ για το κόλπο για τα ανακυκλώσιμα πολλά πράγματα, παρα μόνο ότι στις ΗΠΑ το 10 με 15% της ενέργειας προέρχεται απο ανακύκλωση σκουπιδιών. Στην Ελλάδα των λαμογιών τα θάβουν. Παράλληλα φορολογούν το ντήζελ για να μη ευνοηθεί παραγωγή ενέργειας και επνεδύσεις σε φυσικό αέριο και υδρογονάθρακες γενικότερα που παράγονται απο ανακύκλωση.
 23. Δεν θα πω για αποτελέσματα των αναλύσεων των ερευνών για υδρογονάνθρακες που θά έπρεπε να βγάινουν σε μήνες και βγήκαν σε χρόνια. Δεν θα πω ότι στην Επανωμή το Φυσικό αέριο περιμένει όπως και στη Δυτική Θράκη, που οι έρευνες γίνονται άνευ αποδείξεων… 
 24. Έχετε ακούσει πουθενά στο κόσμο οι εργαζόμενοι σε εφοπλιστές να πληρώνουν φόρους, οι εφοπλιστές να μη πληρώνουν και ταυτόχρονα στους ναυτικούς να μη πλητώνουν το ΝΑΤ;
 25. Για ποιά στήριξη μιλούν στην Ελλάδα; Mε τις θαλαμηγούς που χαρίζουν στο Καμμένο; Ολόκληρη τάφρο τους έφτειξε ο Στρατός για να μεταφέρουν LNG απο την Αλεξανδρούπολη στη Βουλγαρία. Με κάτι ζητιανιές και κάτι βενζίνες γα το στρατί θα τη βγάλουν οι μπούληδες;
 26. Τα καύσιμα του στρατού πως βρέθηκαν νοθευμένα; Όλοι ξέρουν και εγώ ακόμη μπορώ να φαντασθώ. Αυτός είναι στην Ελβετία άκουσα… Η Ελλάδα έχει πατριώτες. Μερικοί απο αυτούς έχουν συλληφθεί για μεταφορές τσιγάρων, όπλων και άλλων λαθραίων. Σκέφτομαι ότι αν τα εθνικά ύδατα της Ελλάδας ήταν στο 12 νμ ο έλεγχος θα γινόταν καλύτερα. Δεν θα προλάβαιναν να τη κάνουν πηδηχτή… Ευτυχώς που το Λιμενικό κάνει καλή δουλειά. Εχει και κάτι σκάφη…
 27. Με το τονάζ έλεγχος δεν γίνεται. Μπορούν να μεταφέρουν ότι νάναι. Η ΕΕ είναι σαν τον κ.. του γαιδάρου σε αυτά τα θέματα.
 28. Για το συμπιεσμένο σας έχουν πεί στα ΜΜΕ οι γλέντηδες με τις επι διαταγή πέννες; Όχι. Τα φυσικά αέρια και τα συμπιεσμένα δεν έχουν όλα την ίδια ποιότητα. Αρα κανείς δεν ξέρει στην Ελλάδα πόσο πληρώνει το φυσικό αέριο αλλά και το CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο).
 29. Φτάσανε στο σημείο να μη έχουν μπαταρίες υψηλής ισχύος τα Αιολιικά κλπ για να μη έχει σταθερή απόδοση το δίκτυο των αιολικών όλο το 24ωρο. Μιλούν οι παπαγάλοι της οκάς για όλα και δεν ξέρουν ούτε τί ειναι φυσικό άεριο. Στην Ελλάδα έχουν και τα ληγούρια. Τα ληγούρια αφου φάνε οι εργολάβοι τα λεφτά φωνάζουν για να σταματήσυν τα έργα. Πώς να πάει η χώρα παρακάτω; Πουθενά οι αγράμματοι δεν αναφέρουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΗ τη χρήση τέτοιων μπαταριών. Κατι λαγουμιτζήδες αναφέρουν κάτι για μπαραρίες με μόλυβδο (Τρια πουλάκια κάθονται).
 30. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται μηχανές που δουλεύουν με LNG (τραίνα, λεωφορεία κλπ) παράλληλα αναπτύσονται απο δεκαετία τραίνα που μεταφέρουν LNG. Oi Ρώσοι αναπτύσοουν το δίκτυο σιδηροδρόμων τους που φτάνει μέχρι την Ιαπωνική νήσο Σαχαλίνη ενώ οι Κινέζοι μέχρι την Ισπανία. Στην Ελλάδα έχετε τους τυροπιτάδες, τους ελβιέλες, τους αυτιάδες και τις κουράδες να σας λένε ότι το μνημόνιο είναι κατα της εθνικής κυριαρχίας. Το μαθατε αυτό. Υπάρχει και πάρα κάτω. Η ΕΛλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσει τί θέλει και να προχωρήσει. Αυτό προαπαιτεί σχέδιο. Και σε όλα η χώρα είναι πίσω.
 31. Έχουν κάθε λόγο για όλα οι εφοπλιστές. Η εξωτερική πολιτική περνάει απο το γραφείο τους. To εμπόριο με τη Τουρκία προχωράει, δρόμοι γίνονται αλλά σε λίγο καιρό στην Ελλάδα θα καταργηθούν τα τραίνα… Τραβούν τη χώρα απο το ποδάρι για να ευνοούνται οι ιδιοι. Δεν με ενδιαφέρει τι λεει ο κάθε Μήτσος. Η γνωση δεν αφορά την ισότητα. Ειδα τις επιλογές και αυτών των λιβανιών που γνωρίζουν. Στο υπόγειο ο Βαρουφάκης και οι άλλοι συνεδρίαζαν.  Σε κάθε κόμμα οι Μητσοτάκηδες έχουν και απο ένα. Τί είναι; Μηπως νομίζουν τα γατάκια ότι έχω στραβισμό με 3 χρεοκοπίες για παράσημο που έχουν; Να κάτι παράσημα φοράνε.
 32. Η Μερκελ κρατάει υψηλά τη τιμή του LNG στην ΕΕ για να δουλεύουν οι μεταφορές ακόμη και μέσα απο τα ποτάμια. Η Γερμανία όμως αγωγούς έχει και φτειάχνει και νέο με τη Ρωσία. Η Ρωσία αντίθετα φτειάχνει LNG στο Βορρά με λεφτά των Κινέζων για να το μεταφέρουν στην Αγγλία και άλλα κράτη οι αγαπηέννοι μας εφοπλιστές. Το μυστικό στην ανταγωνιστικότητα είναι η χαμηλή ενέργεια. Ελλάδα και ΕΕ με εξαίρεση μερικές βιομηχανικές χώρες επιμένουν στο LNG. Φιλαράκια όλοι…
 33. Στην Ελλάδα απο ενέργεια δεν ξέρουν. Δεν έχουν καθόλου πολιτική. Ευνοούν το LNG. Tα αφεντικά τους. Εϊναι ρατσισμός όμως αυτοί να μη πληρώνουν φόρους. Είναι ρατσισμός να στερείς απο τον άλλο την ελευθερία της άποψης επειδή μαι ζωή τρώς κεμπάπ και ότι καραφλα σκάει στο Σκάι για επιδόρπιο. Η γεωθερμία ας πούμε δεν έχει προχωρήσει. Η Ελλάδα στο 75% της επιφάνειας της διαθέτει γεωθερμία. Υπάρχει ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Βρήκαν δικαιολογία το Διοξείδιο του Θείου στο νερό που ανεβαίνει. Μα αφού οι ανίκανοι στη Μηλο έκαναν δουλειά της πλάκας τί να βγεί; H Tεχνολογία έχει προχωρήσει και στην Ελλάδα πάιζουν με τους γκασμάδες. Πεζοδρόμια, γεφυρούλες και τρίχες. Δεν πάει άλλο
 34. Να κάνουν στην άκρη. Περιμένω τον επόμενο, όποιος και να είναι…

Η Ελλάδα φεύγει απο το ευρώ και χρεοκοπεί για να μη πληρώνουν αυτοί οι κύριοι φόρους και για να μη χάσουν τα προνόμια τους. Αυτό το λένε ότι “οι Γερμανοί χτυπάνε την Ελληνική Ναυτιλία”. Διαβάστε τα παραπάνω και κρίνετε. ¨Ολοι σας έχετε εμπειρία να καταλάβετε που είμαι σωστός και που σφάλλω..

Φυσικά έχουν “δικά” τους ιστολόγια και sites και ΜΜΕ για να λένε τις “απόψεις” τους και να κρύβουν τις απόψεις των άλλων. Θυμάστε την ιστορία με τα Διεθνή Ϋδατα. Ιμια έγιναν στη Κύπρο και όλοι μίλαγαν για το Κουρδιστάν…

Αυτή είναι η δημοκρατία, σε μια χώρα που δεν ξέρει τί είναι παραγωγή, μια χώρα που δίνει μικρόφωνο στο κάθε Μήτσο να λέει την ατάκα του για ένα μπαξίσι μιας κάλπικης λίρας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί που είναι πολύ κοντά γιατί τρώνε απο αυτούς και αυτοί που είναι πολύ μακρυά όπως εγώ που δεν τους ξέρουν.

Η διαφορά μας είναι 3 χρεοκοπίες δρόμος.

Aν μείνουν στην Ελλάδα όταν χρεοκοπήσει μπορεί να χάσουν τα πλοία τους. Σε περίπτωση χρεοκοπίας θα πάρουν τους Κινέζους αγκαλιά και θα πάνε αλλού. Πάμε στοίχημα;

Την Ελλάδα την έχουν για να κατουράνε. Ούτε ένα δις δεν λένε να πληρώσουν οι τσιφούτηδες για να μη πληρώσει ο λαουτξίκος που δεν έχει. Αυτό είναι ρατσισμός. Σαν δεν ντρέπονται να βγάζουν παγανιά τους κοντυλοφόρους τους. Αντε ρε κοπρίτες.

Ελληνική ΑΟΖ

Ελληνικά Κοιτάσματα

Παρατηρητήρια

Παρατηρητήρια
Copyright © forexmad.com 2010. All Rights Reserved. Powered by Blogger.

Αγορές

Αγορές

Γενικός Δείκτης ΧΑΑ

ASE

Market Quotes Live

FX Movers & Shakers

Forex Pivots

Forex Liquidity CSI

World Interest Rates