Αναρτήσεις

. Αναρτήσεις ιστολογίου .

Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με πλοία Cargo. Νέα χρήση για τις μπαταρίες υψηλής ισχύος.

ΔΕΗ: Σπατάλες στην ενέργεια δις ευρώ στην Ελλάδα χωρίς τις μπαταρίες υψηλής ισχύος

Συγγραφική Προσφορά στα Ελληνικά

Βιβλίο Φυσικής  Θέματα για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας  Γνωμοδότηση για το ΧΥΤΑ Γραμματικού 

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση  Επιλεγμένα Επιδημιολογικά Θέματα απο την Εποχή του Κορωναϊού  Μέθοδος FDTD. Σημειώσεις Θεωρίας.