. Αναρτήσεις ιστολογίου .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΩΝ


Χρησιμοποιώντας το κουμπάκι 3D μπορείτε να λάβετε τρισδιάστατο σχήμα στο οποίο να φαίνεται το βάθος στο οποίο έγιναν ή έγινε ένας σεισμός..

Συγγραφική Προσφορά στα Ελληνικά

Βιβλίο Φυσικής  Θέματα για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας  Γνωμοδότηση για το ΧΥΤΑ Γραμματικού 

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση  Επιλεγμένα Επιδημιολογικά Θέματα απο την Εποχή του Κορωναϊού  Μέθοδος FDTD. Σημειώσεις Θεωρίας.