Αναρτήσεις

Οι γκασμάδες της ΜΣΤΕ, που έγιναν καθηγητές σε ΑΕΙ και σε ερευνητικά ιδρύματα

Αναρτήσεις ιστολογίου

Να γιατί τα 6 νμ δεν θα γίνουν ποτέ 12 νμ στο Ανατ. Αιγαίο. Πάλι Κώστας Μητσοτάκης.

Τα Τρίγωνα του Διαβόλου της Μεσογείου. Ανάδυση του Μακρόν σε βασικό παίχτη.

AOZ Ελλάδας και Αιγύπτου. “Ξέχασαν” το Καστελόριζο, τα 12 νμ ΧΥ και τα 24 νμ συνορεύουσα ζώνη.

Συγγραφή στα Ελληνικά