Οι γκασμάδες της ΜΣΤΕ, που έγιναν καθηγητές σε ΑΕΙ και σε ερευνητικά ιδρύματα κλπ…

Αναρτήσεις ιστολογίου

Πού είναι οι χάρτες πιθανής πυρκαγιάς στην Εύβοια; Εγκληματική αδιαφορία απο τη πολιτεία.

ΠΩΣ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ

Θα ξεκινήσω απο τα βασικά, τα οποία θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία! Ένα δάσος για να καεί δεν αρκεί να πάρει φωτιά σε ένα σημείο του αλλά και αυτή η φωτιά να μπορεί να διατηρηθεί και να διαδοθεί. Στη συνέχεια σας παρουσιάζω μερικούς μηχανισμούς και παραμέτρους που παρουσιάζονται στις πυρκαγιές των δασών.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΩΤΙΑ

Για να πάρει φωτιά ένα δάσος χρειάζεται εκτός απο οξυγόνο και θερμότητα και καύσιμη ύλη π.χ. κάτι που να αναφλέγεται όπως ρητίνες, φύλα δένδρων, σκουπίδια, στάχυα, σανό, εκρηκτικά κλπ.

Παρατηρείστε στο τετράεδρο τη βασική αρχή σβησίματος μιας πυρκαγιάς. Έλλειψη συνεισφοράς απο μια απο τις τρείς παραμέτρους που αναφέρονται σε αυτό σβήνει την πυρκαγιά! Σε αυτή τη παρατήρηση βασίζεται

 1. το σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Με εκρήξεις (που καίνε το υπάρχον οξυγόνο) π.χ. μπορείς να σβήσεις πυρκαγιές, κάτι που θυμίζει τις θερμοβαρικές βόμβες.
 2. η συντήρηση μιας πυρκαγιάς και η διάδοσή της.

ΟΡΙΣΜΟΣ: ΣΗΜΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

‎Το ‎‎σημείο πυρκαγιάς‎‎ (fire point) ενός ‎‎καυσίμου‎‎ είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ο ατμός αυτού του καυσίμου θα συνεχίσει να καίγεται για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα μετά την ανάφλεξη με ανοικτή φλόγα τυποποιημένης διάστασης.

Tο ‎‎σημείο ανάφλεξης (flash point) είναι ‎‎μια χαμηλότερη θερμοκρασία, στην οποία μια ουσία θα αναφλεγεί για λίγο, καθώς το παραγόμενο αέριο δεν θα μπορεί να παραχθεί με ρυθμό που να διατηρήσει τη φωτιά. Οι περισσότεροι πίνακες ιδιοτήτων υλικών θα απαριθμούν μόνο υλικά σημεία ανάφλεξης (flash points). Γενικά, το σημείο πυρκαγιάς μπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά πως είναι περίπου 10 °C υψηλότερο από το σημείο ανάφλεξης.

ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ

Η αυτανάφλεξη είναι μια ειδική περίπτωση αιφνίδιας ανάφλεξης καύσιμου υλικού, χωρίς εξωτερικό αίτιο. Δηλαδή χωρίς να απαιτείται φλόγα ή σπινθήρας για την ανάφλεξη του μίγματος καυσίμου / αέρα. Αυτό είναι οι “εκρήξεις” που σας λένε τα ΜΜΕ πως ακούστηκαν ή που είδαν και που σας λένε πως τις βάζουν “εμπρηστές”. Πρόκειται για αυταναφλέξεις περιοχών με σκουπίδια ή μικρά δένδρα ή μικρής απόστασης δένδρων που λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε μια περιοχή, μπορεί να φανούν ή να ακουστούν σαν εκρήξεις!

Η αυτανάφλεξη διέπεται απο μια μαθηματική εξίσωση που λέγεται εξίσωση αυτανάφλεξης.

Στη παραπάνω σχέση, tig είναι ο χρόνος για να φτάσει μια ουσία απο τη θερμοκρασία Το που ευρίσκεται, στη θερμοκρασία αυτανάφλεξης Tig. Η σταθερά k είναι η θερμική αγωγιμότητα της ουσίας, ρ η πυκνότητα μάζας της ουσίας, c είναι ο συντελεστής ειδικής θερμοχωρητικότητας της ουσίας και q'' η θερμική ροή που δίνεται στην ουσία απο το περιβάλλον. Tιμές παραμέτρων υλικών για αυτανάφλεξη θα βρείτε εδώ.

Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης ουσιών Tig εξαρτάται και απο τη μορφή τους π.χ αν είναι σκόνες, υγρά ή στερεά, το πάχος τους, μικροδομή, χημικό περιβάλλον κλπ.

Στο παραπάνω σχήμα, παρατηρείστε πως η θερμοκρασία που απαιτείται για αυτανάφλεξη (auto-ignition) είναι μεγαλύτερη απο το σημείο πυρκαγιάς (fire point) και το σημείο ανάφλεξης (flash point).

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ

Ένα καύσιμο (combustible) υλικό είναι κάτι που μπορεί να καεί στον αέρα. Τα εύφλεκτα (flammable) υλικά είναι εύφλεκτα υλικά που μπορούν να αναφλεγούν εύκολα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, ένα καύσιμο υλικό αναφλέγεται με κάποια προσπάθεια και ένα εύφλεκτο υλικό πιάνει φωτιά αμέσως μετά την έκθεση του σε φλόγα.

Ο βαθμός ευφλεκτότητας ή καύσης στον αέρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αστάθεια του υλικού. Αυτό σχετίζεται με την ειδική για τη σύνθεση τάση ατμών, η οποία εξαρτάται από τη θερμοκρασία.

Η ποσότητα των ατμών που παράγονται μπορεί να ενισχυθεί αυξάνοντας την επιφάνεια του υλικού που σχηματίζει ομίχλη ή σκόνη. Ενα παράδειγμα, το ξύλο. Η λεπτεκομμένη σκόνη ξύλου μπορεί να υποβληθεί σε εκρηκτική καύση και να παράγει ένα κύμα έκρηξης. Ένα κομμάτι χαρτί (κατασκευασμένο από ξύλο) πιάνει φωτιά αρκετά εύκολα. Ένα βαρύ γραφείο δρυός είναι πολύ πιο δύσκολο να αναφλεγεί, παρόλο που η ξύλινη ίνα είναι η ίδια και στα τρία υλικά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα εύφλεκτα υγρά,εξ ορισμού, έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από 100 °F (38 °C)— όπου τα εύφλεκτα υγρά έχουν σημείο ανάφλεξης άνω των 100 °F (38 °C). Τα εύφλεκτα στερεά είναι στερεά που είναι εύκολα εύφλεκτα ή μπορεί να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στη φωτιά μέσω τριβής. Εύκολα καύσιμα στερεά είναι κονιοποιημένες, κοκκώδεις ή κολλώδεις ουσίες που ανάβουν εύκολα με σύντομη επαφή με μια πηγή ανάφλεξης, όπως ένα σπίρτο καύσης, και εξαπλώνουν γρήγορα τη φλόγα.

Tα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών,το οποίο καθορίζει τη θερμοκρασία σημείου ανάφλεξης των εύφλεκτων υγρών μεταξύ 0 και 140 °F (60 °C) και των καυσίμων υγρών μεταξύ 140 °F (60 °C) και 200 °F (93 °C).

ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΑΝΟΥ

‎Έχουν χαθεί ζωές και καλλιέργειες σανού καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιών που προκλήθηκαν από αυθόρμητη καύση (spontaneous combustion).

 • Εάν ένα δέμα σανού βρεθεί με πάνω από 20-25% περιεκτικότητα σε υγρασία, μπορεί να υποστεί αυθόρμητη καύση.
 • Αν το δέμα είναι τόσο μεγάλο που η απώλεια θερμότητας είναι περιορισμένη, η εσωτερική θερμοκρασία του θα αυξηθεί. Πάνω από 130°F (55°C), εμφανίζεται μια χημική αντίδραση που μπορεί να διατηρηθεί. Αυτή η αντίδραση δεν απαιτεί οξυγόνο, αλλά τα εύφλεκτα αέρια που παράγονται βρίσκονται σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο ανάφλεξης τους. Αυτά τα αέρια θα αναφλεγούν όταν έρθουν σε επαφή με τον αέρα.

ΠΩΣ ΣΒΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ;

 • Οι φωτιές πρέπει να σβήνονται αυθημερόν.
 • Η απόσβεση πυρκαγιών γίνεται με μείωση ή εξαφάνιση μιας εκ των τριών παραμέτρων που προαναφέραμε. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη και η τεχνολογία.

Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πυρκαγιών η χρήση ομίχλης ύδατος μπορεί να είναι αποτελεσματική, για τις πυρκαγιές φυσικών ρητινών ή κόμμεων (ιδιαίτερα όταν τα υλικά αυτά είναι σε μεγάλες ποσότητες, κάτι που αφορά και τα δάση) θεωρείται κατάλληλος ο αφρός. Με αφρό έσβησαν τα πεύκα στο Μάτι;  Με αφρό έσβησε ο Μητσοτάκης τις πυρκαγιές; Όχι…

Στη φωτογραφία ένα κανόνι αφρού, κάτι άγνωστο στη φτωχή τω πνεύματι Ελλάδα. 

Στη φωτογραφία επιδεικνύεται η χρήση του αφρού ως thermal barrier.  Ακολουθεί ένα σπίτι καλυμμένο με ειδικό αφρό, το οποίο ΔΕΝ καίγεται παρότι έχει δένδρα πολύ κοντά του και είναι γνωστό  πως δεν θα έπρεπε.

ΡΩΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

 • Σας μιλούν για κλιματική αλλαγή. Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Η κλιματική αλλαγή δεν παρατηρείται σαν αλλαγή σε λίγες ημέρες.Ο καύσωνας ερχόταν. Η κυβέρνηση έπρεπε να είχε λάβει τα μέτρα της. Δεν μπόρεσε. Μη αφήνετε να σας κοροϊδεύουν τα ειδικός του Μητσοτάκη. Ο κόσμος και η τεχνολογία έχει προσπεράσει αυτούς που ψηφίζετε.
 • Μας ενδιαφέρουν μόνο οι θερμοκρασίες ανα περιοχή με δάση στην Ελλάδα, οι άνεμοι, οι βροχές, το είδος και η κατάσταση της κάθε δασικής έκτασης, οι δορυφορικές λήψεις που απεκρύβησαν απο τα ΜΜΕ του Μωυσή κλπ. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν εκτιμήσεις και χάρτες κινδύνου πυρκαγιάς, για το που μπορεί να υπάρξει πυρκαγιά λόγω του φαινομένου της αυτανάφλεξης. Ούτε χάρτες δεν είναι ικανοί να κάνουν σωστά οι ειδικοί. Στις τηλεοράσεις όμως, πρώτοι όλοι. Είναι ικανοί να περιμένουν ώρες!
 • Ποιός ενδιαφέρεται για τις αυριανές θερμοκρασίες και τη κατάσταση του καιρού; Κανένας.

Θεωρείτε μορφωμένο τον Μητσοτάκη; Ξέρετε πόσοι το νομίζουν στην Ελλάδα και δεν είναι;

MEΛΕΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΟΧΙ

Όπως σε όλα στην Ελλάδα των προέδρων και των ειδικών δεν γίνεται καταγραφή σε τίποτα, έτσι και στα δάση δεν γίνεται καταγραφή σε τίποτα. 8 επίπεδα δεδομένων χρειάζονται και αρκετές ώρες υπολογισμών σε υπολογιστή για να βρεθούν

 1. τα πιο ύποπτα σημεία πυρκαγιάς, σημεία στα οποία πρέπει να βρίσκονται τα κέντα πυρόσβεσης
 2. οι περιοχές στις οποίες πρέπει να χαραχθούν οι αντιπυρικές ζώνες και η τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης 
 3. να χαραχθούν οι αντιπυρικές ζώνες, ζώνες πλάτους 30 μέτρων τουλάχιστον χωρίς χλωρίδα και σκουπίδια, οι οποίες μπορεί να ανακόπτουν τη διάδοση της φωτιάς.
 4. να γίνει επιλογή διατήρησης δένδρων ή μεταφύτευση
 5. να επιλεχθούν οι καλύτερες περιοχές συγκέντρωσης σκουπιδιών και η συχνή περισυλλογή τους
 6. και άλλα

Καταλάβατε σε τί είναι χρήσιμες οι αντιπυρικές ζώνες;

Διακόπτουν τη ροή θερμότητας. Στην Ελλάδα αντιπυρικές ζώνες προστασίας θεωρούνται οι μεγάλοι δρόμοι και τα μονοπάτια μέσα στα δάση ή στα καταπατημένα. Ποιός κόβει δένδρα εκεί που πρέπει και όταν πρέπει στην Ελλάδα; Κανένας. Πληροφόρηση υπάρχει; Όχι. Τίποτα δεν έμαθε η πυροσβεστική απο το Μάτι…

OΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ; ΟΧΙ.

Οι δορυφόροι “βλέπουν” άμεσα που υπάρχει φωτιά και απο την πορεία και τη δύναμη των ανέμων μπορεί να προβλεφθεί χοντρικά προς τα που αυτή θα διαδοθεί. Έχω πεί πολλές φορές πως δεν μπορεί ο κάθε ανειδίκευτος να ηγείται στη πυρόσβεση δασών και στη δασοπροστασία, όπως και στην αντιμετώπιση της πανδημίας επειδή απο μικρός είναι σε κάποιο κανάλι που τον προωθεί. Είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα και δεν είναι κάτι που θα αλλάξει απο την μια μέρα στην άλλη.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Όπως ξέρετε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα δεν πετούν το βράδυ και ο λόγος είναι πως κάποιοι θέλουν να καίγονται τα δάση. Ένα εκ. ευρώ θα στοίχιζαν τα επιπλέον όργανα που χρειάζονται ανα αεροπλάνο και όχι τόσα λεφτά όσο αξίζουν δύο F16, που διαδίδουν στην Ελλάδα τα ΜΜΕ του Μωυσή.

Δεν σας κάνει εντύπωση που κανένας δεν το έθιξε απο τη πυροσβεστική και τα ΜΜΕ; Θα έπρεπε. Ανεμογεννήτριες, πρώτη κατοικία στις τράπεζες και μεταλλαγμένα στις καλλιέργειες φαίνεται να είναι απο τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη… που ΥΠΟΓΕΙΑ κάνει δουλίτσες. 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ, Τί ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ;

Τίποτα. Μία απο τα ίδια. Οι καλοί έφυγαν. Μέσα έμειναν τα λαμόγια και οι μπαχαλάκηδες.

Η Χούντα ελέγχει τα ΜΜΕ και θα συνεχίσει να σας βάζει όρια μέσα στα οποία να σκέφτεστε και να λαμβάνετε αποφάσεις. Τα ΜΜΕ του Μωυσή θα επαναλάβουν τις ιστορίες που θα τους στείλει το ΑΠΕ της προπαγάνδας. Μελλοντικά θα σας μιλήσω για κατολισθήσεις εδαφών, πλημμύρες, περιοχές Natura που χάθηκαν και για νεκρούς...  Η πολιτεία είναι απούσα πάντα, γιατί ΥΠΟΓΕΙΑ κάνει κάτι άλλο.

Όσα σας προανέφερα είναι μέρος ενός άρθρου μου, που εγράφη το 2019. Σήμερα το έκανα πιο κατανοητό γιατί δεν ξέρετε ούτε τα βασικά!

Ο παραπάνω χάρτης ας πούμε δεν είναι ένας χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς που να είναι χρήσιμος και να ανταποκρίνεται στις τωρινές ικανότητες της επιστήμης! Οι χάρτες σχεδιάζονται με βάση τη θέση των δασών και όχι με περιφέρειες. Αυτός ο χάρτης είναι κακόγουστο αστείο, όπως και η επιτροπή για την πανδημία.

Μετά τον Καλιγούλα, η ΝΔ ετοιμάζει για ΠΘ τον Νέρωνα, για μια Ελλάδα ακόμη πιο μικρή. 

Όσοι θέλετε κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο Youtube εδώ ZcodeGr - YouTube

Σχόλια

Συγγραφή στα Ελληνικά