Πληροφορίες για το συγγραφέα

[Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα του ιστολογίου]

Καθηγητής Δρ. Γ.Ζουγανέλης
Dip.Phys, MSc.Phys, MSc.EEng(RF&VLSI Design), PhD.Phys., MIEEE, MCSJ, EC
STA Fellow of Japan, HCM Fellow of EU

  • τέως Καθηγητής στο Nagoya Inst. of Technology
  •         [Venture Business Lab - Metamaterials & Their Devices], Japan
  • τέως Πρωτοβάθμιος Ερευνητής (shunin) στo Japan Fine Ceramics Center, Japan
  • ...  more positions
  • τέως Senior Scientist, Univ. of Cambridge, UK
  • … more positions
  (βιογραφικά σε τεχνολογία δεν εκτίθενται δημόσια και αν δεν αρέσει ξύδι)

  Επαγγελματική εμπειρία (συσσωρευτικά):
  • Senior Materials and Devices Scientist and Chief Designer
  • Senior Electronics Design Engineer
  • Interdisciplinary Research (Extended S.T.E.M.)
  • Expert in more than 250 experimental techniques
  • Senior Market Analyst and Economic Advisor
  Παρούσα ενασχόληση:
  • Applications Design Office - Technology Transfer and R&D Consulting. Tokyo, Japan
           (Σχεδιασμός Νέων Εφαρμογών - Σύμβουλος σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης)

  Eπικοινωνία

  Για απλή επαφή και ανθρώπινη επικοινωνία χρησιμοποιείστε το email ProfGZ@ymail.com
  Για σοβαρά θέματα χρησιμοποιείστε το email ProfGZ.jp @gmail.com

  Skype: Asteris.Kalos
  Blog: https://zcode-gr.blogspot.com/