Αγαπητές φίλες και φίλοι, λόγω έλλειψης χρόνου τα κείμενα θα τα δίνω πλέον χειρόγραφα σε pdf. Οταν έχω χρόνο θα τα περνάω. Μάλλον δεν θα έχω.

Με την επιλογή αυτή ο χρόνος συγγραφής ανα άρθρο θα γίνει λίγα λεπτά και η πληροφόρηση σας θα αυξηθεί. Όποιος έχει χρόνο ας τα κάνει documents και ας μου τα στέλνει να τα ανεβάζω όπως πρίν. Η γραμματέας μου δεν ξέρει Ελληνικά… Sorry.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
  1. Forcoming


Πρίν κάνετε ένα άρθρο μου document, να ελέγχετε αν ήδη έχει αναρτηθεί. Μερικές φορές ο τίτλος του μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός.

2018 Ιανουάριος

  1. Η γνωμοδότηση Ζουγανέλη για τον XYTA Γραμματικου ver.1.14, 2018 (pdf, θα ανανεώνεται).

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Επιτροπές “σοφών” και “Ανεξάρτητες” Αρχές για φιγούρα και για βόλεμμα ημετέρων

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ. ΠΑΡΑΓΚΑ Η ΧΩΡΑ.

Πριν 35 χρόνια μελέταγα στην Ελλάδα κάποιο θέμα εφαρμογών και απο περιέργεια ήθελα να δώ πως το αντιμετώπιζαν οι Τούρκοι. Διεπίστωσα ότι η Τουρκία ήταν αρκετά χρόνια πιο μπροστά απο την Ελλάδα σε αυτό το θέμα, που κατά τύχη αφορούσε και την άμυνα. Έτσι, όταν στην Ελληνική Βουλή εκλήθηκε μια επιτροπή "σοφών" να αναφερθεί στην τεχνολογική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε θέματα άμυνας, παραξενεύτηκα όταν είπαν ότι Ελλάδα και Τουρκία ήταν στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο. Ήταν παραμύθι. Απο τότε όταν ακούω για επιτροπές "σοφών", παίρνω δρόμο. Αν είχαν επιστημονική αρτιότητα οι σοφοί αυτοί τότε θα έβλεπαν αυτό που ερχόταν. Η Τουρκία τώρα είναι 30 χρόνια μπροστά απο την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τους σοφούς της για να τους συναγωνισθεί. Αυτοί οι θεόστραβοι της εποχής εκείνης ήταν "σοφοί" ή ήταν οι "καταλληλότεροι". Ήταν η αρχή του τέλους.

Σοφούς δεν είδα πάντως να προβλέψουν την χρεοκοπία της χώρας τη περίοδο Σημίτη και Καραμανλή. Ήταν απόντες. Κανείς απο τα ΑΕΙ και το διπλωματικό σώμα δεν είδε πως μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, τα δάνεια που φούσκωναν και το χρέος που ανέβαινε, το εμπορικό ισοζύγιο που γινόταν αρνητικότερο κάθε χρόνο, τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, το πώς έβγαιναν οι προϋπολογισμοί κλπ. Αν και σοφοί δεν έβλεπαν τίποτα. Σκατά σοφοί ήταν.

Η Τουρκία είναι μια χώρα πάνω σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι. Οι πολιτικοί της αποδείχτηκαν πιο πατριώτες απο τους Έλληνες καρσιλαμάδες. Μπορεί να έφαγαν και αυτοί αλλά έφτειαξαν και υποδομές. Κάτι έκαναν Στην Ελλάδα όσοι πέρασαν απο την εξουσία, δεν άφησαν τίποτα για μετά. Τα πολλά λεφτά έφυγαν έξω. Ο κόσμος πέρασε καλά με ψίχουλα! Στην Τουρκία στήνονται εταιρείες συνέχεια. Η σχέση της με το μουσλουλμανικό κόσμο την κάνει αυτόματα ένα πόλο έλξης αγοράς όπλων από μουσουλμάνους. Ένα ερώτημα είναι κατά πόσον είναι Τούρκοι αυτοί που διαχειρίζονται τις εταιρείες...

Οι επιτροπές "σοφών" στην Ελλάδα δημιουργούνται συνήθως, όταν μια πολιτική απόφαση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κατανοητό τρόπο στους πολίτες. Πρόσφατο παράδειγμα, η επιτροπή ενός "σοφού", του Αλεβιζόπουλου που συμφωνήθηκε να οργανώσει την επιλογή Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (το παλιό ΠΑΣΟΚ ντυμένο καρνάβαλος). Νηπιαγωγείο η χώρα. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κατάσταση.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή σχηματισμοί δίχως νομική προσωπικότητα, με μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας απέναντι στην κυβέρνηση και συνήθως ο νομοθέτης προβλέπει ένα καθεστώς αυξημένων ασυμβιβάστων και ασυλιών για αυτές, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι κάθε είδους πιέσεις. Οι Α.Δ.Α. έχουν διοικητική φύση και αρμοδιότητες προς έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Η εξουσία των Α.Δ.Α. μπορεί να είναι είτε κανονιστικής είτε καθαρά ελεγκτικής και γνωμοδοτικής υφής. Τα μέλη των Α.Δ.Α. απολαμβάνουν εκτεταμένης λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα μέλη αυτά διορίζονται επί θητεία (ανανεώσιμη ή μη) χωρίς να μπορούν, συνήθως, να παυθούν πριν από τη λήξη της, και δεν υπόκεινται ούτε σε ιεραρχικό έλεγχο αλλά ούτε και σε χαλαρότερη διοικητική εποπτεία.

Υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες Α.Δ.Α. και αυτές είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣΥ.Π.).

Υπάρχουν και μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Α.Δ.Α. και αυτές είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) (αρ.10 του Ν.3374/2005 & αρ.64 του Ν.4009/2011), η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Ν.3691/2008), η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ν.2912/2001), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ν.3832/2010), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε., Ν.4389/2016), το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) (αρ.31 του Ν.3943/2011) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011).

ΚΡΙΤΙΚΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Αυτό που με ενοχλεί με όλες αυτές τις Αρχές στις οποίες διορίζονται συνήθως δικαστικοί που έχουν βγεί στη σύνταξη είναι ότι δεν λειτορυγούν όπως θα έπρεπε.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν μπορεί να επιτρέπει να παρακολουθείται ο Αυγενάκης, ο Μαρινάκης και ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι, άσχετα αν είναι ένοχοι ή όχι. Δεν μπορεί μια συνομιλία στο τηλέφωνο να παράγει ενόχους. Γιατί λοιπόν η συγκεκριμένη Αρχή δεν παρεμβαίνει να τιμωρήσει αυτούς που κάνουν υποκλοπές. Η ΕΥΠ τελικά χρησιμοποιείται για να κατασκοπεύει τους Έλληνες; Θα φοβόμαστε να κλάσουμε στο σπίτι μας επειδή κάποιοι μπορεί να κρυφακούουν με κλειστό το τηλέφωνο ή το κινητό;

Η Ρυθμιστική Αρχή της Ενέργειας γιατί δεν παρεμβαίνει στο θέμα των τιμών του φυσικού αερίου (βλέπετε εδώ και εδώ). Το φυσικό αέριο εισάγεται με 5,5 USD/BBMtu και φτάνει στο καταναλωτή 18.2 USD/BBMtu. Δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και να λέγεται Ανεξάρτητη Αρχή. Κάτι άλλο παίζει.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) επέτρεπε επι χρόνια στα ΜΜΕ τα εκπέμπουν παράνομα σε όλη την Ελλάδα και το κράτος έχανε χρήματα. Δεν έπρεπε να είναι φυλακή αυτοί οι τύποι που είναι και υπεύθυνοι κατά το σύνταγμα μόνο για τον έλεγχο; Το κράτος τους αφήνει να παρανομούν αλλά τους βάζει κιόλας να κάνουν τη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει αυτό, δηλαδή να παραβλέπει την παρανομία. Είπαμε ότι το παρακράτος κυβερνάει και το εξηγήσαμε ήδη εδώ.

H ΕΛΣΤΑΤ πριν τον Γεωργίου αλλά πιστεύω και τώρα δεν υπήρξε συνεπής με τις υποχρεώσεις της. Παίζει πολύ με τα νούμερα. Τα σοβαρά "μαγαζιά" δεν κάνουν ανακοινώσεις και τις αλλάζουν.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων  άφηνε χρόνια το τζόγο στο διαδίκτυο και το κράτος έχανε φόρους εκατ. ευρώ. Είπαμε ότι το παρακράτος κυβερνάει και το εξηγήσαμε ήδη εδώ.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έπρεπε απο πολλά χρόνια να είχε βγάλει τον χάρτη των συχνοτήτων για τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Δεν έκανε κανένας "σοφός" τίποτα. Ηλθε το ΣΥΡΙΖΑ και μετά ένα χρόνο τους ήλθε να τον φτειάξουν και ακόμη δεν τον έχουν φτειάξει, γιατί κάποιοι που θέλουν να εισάγουν νέους δέκτες τηλεόρασης, θέλουν να βάλουν τον λαό το βλάκα με παραμύθια να αγοράσει νέες τηλεοράσεις.

Είπαμε ότι το παρακράτος κυβερνάει και το εξηγήσαμε ήδη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

====================================
>>>>>>>>>>>>>> ΠΡΟΣΟΧΗ >>>>>>>>>>>>
====================================
Παρακαλώ τα σχόλια σας να είναι ΜΟΝΟ πάνω στο θέμα του άρθρου. Σχόλια με κεφαλαία γράμματα θα κόβονται. Τα σχόλια να έχουν μέγεθος 8 γραμμών το πολύ αλλοιώς δεν θα δημοσιεύονται.